Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Zamek Książąt Pomorskich znajduje się na Wzgórzu Zamkowym nieopodal Odry. Do 1124 roku w tym miejscu zlokalizowana była słowiańska osada, w centrum której postawiono drewnianą rezydencję księcia Warcisława I. Dwór rozbudowano po 1235 roku.

Współcześnie znany Zamek Książąt Pomorskich został wybudowany w 1346 roku, mimo zakazu wznoszenia murowych budowli. Przy zamku postawiono kaplicę św. Ottona i duży dom z wieżą więzienną. Rozbudowa dworu o skrzydło południowe nastąpiła po 1428 roku. Zamek został silnie zniszczony w wyniku pożaru. Likwidacje zniszczeń rozpoczęto w 1530 roku. Prace renowacje trwały 7 lat, zmieniono wówczas styl na renesansowy oraz dobudowano wschodnie skrzydło.

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Kompletna modernizacja Zamku Książąt Pomorskich miała miejsce w okresie panowania księcia Jana Fryderyka, dokładnie do 1582 roku. Zlikwidowano kamienny dom i kościół św. Ottona, w zamian wzniesiono zabudowy w północnej i zachodniej części kompleksu dworskiego. Założono wówczas również wodociągi. W XVII wieku zamek pełnił funkcję siedziby namiestnika szwedzkiego, później zorganizowano w nim garnizon pruski.

Okres II wojny światowej doprowadził do wielu zniszczeń zamku w wyniku nalotów bombowych. Zaraz po wojnie zabezpieczono zamek oraz wykonano szereg prac archeologicznych. Kompletną obudowę budynku zakończono w 1980 roku, przede wszystkim udało się przywrócić jego renesansowy styl.

Aktualnie w Zamku Książąt Pomorskich znajduje się Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Ponadto jest to siedziba Miejskiej Opery, kilku sal wystawowych, kina, teatru oraz pomieszczeń ślubnych Urzędu Stanu Cywilnego. Na zamkowym dziedzińcu organizowane są ciekawe imprezy kulturalne oraz koncerty. Popularnym atrakcją jest zamocowane na wieży wahadło Foucaulta, które dowodzi istnienia ruchu obrotowego Ziemi.

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz